Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Văn Kiên

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Lê Xuân Quang

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Bình luận