Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận