Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận