Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận