Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận