PHẠM TRUNG KIÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Hà Văn Mai

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận