PHẠM TRUNG KIÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận