PHẠM TRUNG KIÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận