PHẠM TRUNG KIÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận