PHẠM TUẤN ANH


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Cù Văn Thanh

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận