Phạm Văn Hiệp


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận