Phạm Văn Hiệp


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận