Phạm Văn Hiệp


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Phan Huy Hoàng

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận