Phạm Văn Hiệp


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận