Phạm Văn Hiệp


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Hà Văn Mai

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận