Phạm Văn Hiệp


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận