Phạm Văn Vinh


Chi tiết

Quê quán
Mai Sơn, Sơn La
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận