Phạm Văn Vinh


Chi tiết

Quê quán
Mai Sơn, Sơn La
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận