Phạm Văn Vinh


Chi tiết

Quê quán
Mai Sơn, Sơn La
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận