Phan Huy Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Ngô Quyền, Hải Phòng
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Phan Văn Kiên

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận