Phan Huy Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Ngô Quyền, Hải Phòng
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận