Phan Huy Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Ngô Quyền, Hải Phòng
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận