Phan Huy Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Ngô Quyền, Hải Phòng
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận