Phan Huy Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Ngô Quyền, Hải Phòng
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Lê Xuân Quang

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận