Phan Văn Kiên


Chi tiết

Quê quán
Kiến Xương, Thái Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận