Phan Văn Kiên


Chi tiết

Quê quán
Kiến Xương, Thái Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận