Phan Văn Kiên


Chi tiết

Quê quán
Kiến Xương, Thái Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận