Phan Văn Kiên


Chi tiết

Quê quán
Kiến Xương, Thái Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận