Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận