Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận