Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận