Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận