Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận