Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Cù Văn Thanh

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận