Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Cù Văn Thanh

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận