Trần Huy Bình


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận