Trần Huy Bình


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận