Trần Huy Bình


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Lê Đình Nam

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận