TRẦN THỊ LOAN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận