TRẦN THỊ LOAN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận