TRẦN THỊ LOAN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Phan Văn Kiên

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận