TRẦN THỊ MINH NGUYỆT


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận