TRẦN THỊ MINH NGUYỆT


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận