Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Phan Văn Kiên

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận