Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận