Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận