Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận