Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận