Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Lê Đình Nam

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận