Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận