Trần Văn Khương


Chi tiết

Quê quán
Hưng Hà, Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận