Vũ Việt Dũng


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận