Vũ Việt Dũng


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận