Vũ Việt Dũng


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận