Vũ Việt Dũng


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận