Vũ Xuân Sơn


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận