Vũ Xuân Sơn


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Lê Đình Nam

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận