Vũ Xuân Sơn


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận