NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc


Chi tiết

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành


Chi tiết

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh


Chi tiết

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật


Chi tiết

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự


Chi tiết

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh


Chi tiết

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh


Chi tiết