NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng


Chi tiết

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s


Chi tiết

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s


Chi tiết

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng


Chi tiết

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính


Chi tiết

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính


Chi tiết

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán


Chi tiết

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán


Chi tiết

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán


Chi tiết

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán


Chi tiết