INTERBUS LINE ĐỒNG HÀNH CÁC SỰ KIỆN LỚN

Diễn đàn hướng tới để độc giả cùng hiến kế, trao đổi khá rộng gồm: Quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè đô thị; Quy hoạch đô thị; Tổ chức phân luồng giao thông; Tổ chức vận tải công cộng; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm người thực thi công vụ; Phát triển hạ tầng giao thông; Ý thức chấp hành pháp luật giao thông, trách nhiệm công dân... Các ý tưởng, ý kiến trao đổi có thể thể hiện dưới dạng bài viết, video, đồ họa